Wat is een Privacy Statement?

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij jou graag hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, die je aan ons verstrekt. Bij gebruikmaking van het contactformulier geef je toestemming dat wij jouw gegevens mogen verwerken in onze klantadministratie. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In onderstaand Privacy Statement leggen wij graag aan jou uit wat wij precies met deze gegevens doen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende door jou verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt: Naam en emailadres,.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

De gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om u als klant te kunnen bereiken.

 

 

Kun je ons vragen de door jou verstrekte gegevens in te zien of te verwijderen?

Je kunt ons te allen tijde een verzoek sturen om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in te zien, dan wel deze te laten verwijderen uit onze administratie. Dit doe je door een mail te sturen naar terrariummaatwerk@gmail.com en daarin duidelijk aan te geven wat jouw wens is. Wij zullen jou dan snel berichten en jou bevestigen op welke wijze wij jouw verzoek hebben opgevolgd.

 

Hoe lang bewaren wij de door jou verstrekte persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dat relevant is voor onze dienstverlening en daarna niet langer dan 1 jaar. 

 

Utrecht, maart 2019.